contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

548477_10152756493940607_813451935_n.jpg

About Xenia


Jeg er frilansfotograf med over 20 års erfaring.

Ta gjerne kontakt for små og store oppdrag.

Kunder og arbeidsgivere (i utvalg):
VG  /  Tara (Norges største kvinnemagasin)  /  DNB NOR  /  Aschehoug  /  Kunst  /  Preus fotolabratorium  /  Farvelabben AS  /  Redd Barna  /  Timefoto Majorstuen  /  Famefotografene, Bydøy Allé i Oslo og Tønsberg  /  Zentuvo, Drammen  /  Nasjonal folkehelse  /  Spektrum forlag  

Utdanning og opplæring:

  • 2005-2006 Idefagskolen, digitalfotolinje.
  • 1995-1999 Universitetet i Oslo, ved Informasjonsavdelingen. Fotograflærling med hovedvekt på portrett og reportasje, hadde faste fotografioppdrag for Apollon og Uniforum.
  • 1994-1996 Assistent for Herdis Maria Siegert. Samtidig jobbet jeg på proffavdelingen ved Preus fotolabratorium i Horten, hvor jeg retusjerte brudebilder for portrettfotografer i Vestfold. 

Jeg har også vært medeier i Cyan Studio, Oslo fra 2007-2009, og stiller ut sine arbeider.

ENGLISH

Im a freelance photographer with over 20 years experience. Do get in touch for small and bigger commissions.

Customers and employers (a selection):
VG  /  Tara (Norway’s biggest women’s magazine)  /  DNB NOR  /  Aschehoug  /  Kunst  /  Preus fotolabratorium  /  Farvelabben AS  /  Redd Barna  /  Timefoto Majorstuen  /  Famefotografene, Bydøy Allé in Oslo and Tønsberg  /  Zentuvo, Drammen  /  Nasjonal folkehelse  /  Spektrum forlag 

Education and apprenticeships:

  • 2005-2006 Idefagskolen, Tønsberg, digital photography.
  • 1995-1999 Universitetet i Oslo, media/ communication. Photography apprentice with emphasis on portraits and reportage photography. Had regular jobs for Apollon and Uniforum.
  • 1994-1996 Assistant for Herdis Maria Siegert. At the same time as I worked at the professional department at Preus fotolabratorium in Horten, where I retouched wedding photos for portrait photographers in Vestfold county.

I have has also been a co-owner of the photography gallery Cyan Studio in Oslo from 2007-2009, and exhibit my work.